Onderzoeksprojecten

Lopende projecten

  • CIRCOPACK Veilige en performante voedselverpakkingen binnen circulaire economie
  • Europees project: GLOPACK Granting society with low environmental impact innovative packaging
  • ReFOIL Recyclage van meerlaagse verpakkingsfolie
  • ROMIL Risicoprioritering en ontwikkeling van multimethoden voor de analyse van migrerende inkt- en lijmcomponenten via voedselcontactmaterialen in levensmiddelen
  • VIS project Roadmap Verpakking van de toekomst Pack4Food en de speerpuntclusters Flanders' FOOD (voeding), VIL (logistiek), SIM (nieuwe materialen) en Catalisti (chemie en kunststoffen) werken sinds september aan een Roadmap rond de voedselverpakkingen voor de toekomst.