Projecten

Repac²

Functional & recyclable coated paper packaging for food products

TETRA-CORNET project

2022 - 2023

REPAC2 afbeelding website

Projectresultaten

Na afloop van het project zijn volgende documenten gratis beschikbaar gemaakt dankzij de projectpartners:

  • Een uitgebreide gids voor het gebruik van recycleerbare gecoate voedselverpakkingen.
  • Gedetailleerde case study rapporten
  • Een online inventaris van gecoate papieren voor voedseltoepassingen.

Gids voor het gebruik van recycleerbare gecoate voedselverpakkingen.

Voor de voedselverpakkingsindustrie is het kiezen van het meest geschikte verpakkingsmateriaal voor voedingsmiddelen een dagelijkse uitdaging. Papier en karton lijken ideaal als verpakkingsmateriaal, mits ze voorzien zijn van een barrièrecoating. Toch is het niet altijd duidelijk of de coatingmaterialen aan de gewenste eigenschappen voldoen en of ze geschikt zijn voor het beoogde doel. Om dit probleem het hoofd te bieden, hebben Sirris en MPR&S i.s.m. met de verschillende REPAC² projectpartners de expertise en de resultaten van uitgebreid onderzoek gebundeld in een whitepaper. Dit document is nu beschikbaar via onderstaande knop.

Case study rapporten

Gekoppeld aan deze whitepaper heeft MPR&S een casestudy-rapport gepubliceerd met gedetailleerde informatie over 10 industriële praktijkvoorbeelden die zijn uitgevoerd in het kader van het Repac²-project, en waarbij rekening is gehouden met alle aspecten in de whitepaper besproken aspecten.

Online inventaris van gecoate papieren voor voedseltoepassingen

Daarnaast is er voor bedrijven die gecoate papieren verpakkingen willen gebruiken voor specifieke voedingsmiddelen, een database met informatie over commercieel beschikbare coatings of gecoat papier voor voedselverpakkingen online; waar u kunt zoeken naar geschikt gecoat papiermateriaal aan de hand van verschillende criteria die doorslaggevend zijn voor uw eigen (voedings)product.

Achtergrondinformatie

Het doel van tweejarig REPAC² project was om ondersteuning van een versnelde implementatie van functionele en recycleerbare gecoate papier- en kartonmaterialen voor voedselverpakkingstoepassingen te bieden.

Door middel van een marktonderzoek werden commercieel gecoate papieren en kartonnen verpakkingsmaterialen gedurende het hele project vastgelegd . Er werd daarnaast een methode ontwikkeld om de recycleerbaarheid van gecoat papier en karton te bepalen. Vervolgens werd ook de recycleerbaarheid en functionaliteit (d.w.z. waterdampbarrière, afdichtbaarheid en vervormbaarheid) van commerciële verpakkingsmaterialen beoordeeld.

Tijdens REPAC² was Pack4Food verantwoordelijk voor het organiseren van matchmaking events. Dit hield in dat er

Eerst en vooral een kleinschalig matchmaking event georganiseerd werd tussen voedingsbedrijven en de gecoate papier- en kartonverpakkingsindustrie. Op basis van de gesprekken tijdens dit evenement en de verpakkingskenmerken van de gecoate verpakkingsmaterialen konden generieke casestudies gedefinieerd worden voor verder onderzoek. Voor deze generieke case studies werd in eerste instantie een houdbaarheidssimulatietool gebruikt waarna gemeenschappelijke houdbaarheidsstudies uitgevoerd werden.

Ten tweede organiseerden Pack4Food en Natureef (PL) i.s.m. Sirris, Fraunhofer (D), Universiteit Hasselt en Flanders’ FOOD op 23/11/2023 een internationaal matchmaking event. Het doel van dit internationaal event was gebruikers en aanbieders van gecoate papieren voedselverpakkingen met elkaar in contact te brengen via pitches en gerichte matchmaking sessies. Aangezien dit event gefaciliteerd wordt door het REPAC2 consortium met elk hun expertises en breed netwerk, bood dit een mooie kans om op één dag met verschillende internationale partners in contact te komen en zo de business en netwerk uit te breiden

Ten slotte werden ook in-company validatiestudies opgezet. De vooronderzoeksaanpak werd hierbij aangepast in samenspraak met de industriële adviesraad.

Dit project past in de visie van de roadmap "Food packaging of the future", die een van de drie kernthema's 'circulair verpakken' behandelt.

Repac

Partners

REPAC2 partners

Met ondersteuning van

VLAIO logo