Projecten

Repac²

Functional & recyclable coated paper packaging for food products

Repac doos
CORNET-TETRA project

UHasselt, Sirris, Fraunhofer, Pack4Food, Flanders' FOOD, Natureef

Verpakkingen zijn een van de belangrijkste spelers in de voedselvoorzieningsketen. Voedselverpakkingen beschermen en behouden de kwaliteit en veiligheid van voedselproducten en verlengen de houdbaarheid. Elke dag wordt de voedselverpakkingsindustrie geconfronteerd met de keuze van het meest geschikte verpakkingsmateriaal voor de verpakking van specifieke voedingsmiddelen. Daarnaast wordt de voedings- en verpakkingsindustrie uitgedaagd om de recycleerbaarheid van hun verpakkingsmaterialen te bewijzen. Zowel op Europees als op Belgisch niveau worden ambitieuze doelstellingen gesteld. De Europese wetgeving schrijft voor dat 65% van al het verpakkingsafval tegen 2025 en tegen 2030 zelfs 70% moet worden gerecycleerd (EU-richtlijn 2018/852). Op Belgisch niveau stelt de Belgische Voedingsindustrie (FEVIA) dat alle voedselverpakkingen tegen 2025 recycleerbaar, herbruikbaar of biologisch afbreekbaar moeten zijn.

In de roadmap 'Voedselverpakkingen van de toekomst' staat ook dat de recycleerbaarheid van verpakkingen een belangrijk kenmerk is voor de realisatie van de transitie naar circulaire verpakkingen. Als gevolg hiervan krijgt het gebruik van papieren en kartonnen materialen voor voedselverpakkingen veel belangstelling. Om toepasbaar te zijn als voedselverpakking, zijn papier- en kartonmaterialen echter afgewerkt met een of meer coatings die goede afdichtings- en barrière-eigenschappen bieden aan gassen en/of vocht. Momenteel worden veel gecoate papier- en kartonmaterialen voor voedselverpakkingstoepassingen op de markt gebracht. Het is echter niet altijd duidelijk of deze materialen voldoen aan de gewenste eigenschappen en of ze geschikt zijn voor het doel. Bovendien is de recycleerbaarheid van deze gecoate materialen onbekend. Op dit moment is er geen universele methode beschikbaar om de recycleerbaarheid van gecoat papier en kartonnen verpakkingsmaterialen te bepalen. Over het algemeen wordt echter aangenomen dat een coating niet meer dan 5% van de verpakking mag bedragen om de recycleerbaarheid te garanderen.

Doel van het project

Het doel van REPAC² is de ondersteuning van een versnelde implementatie van zeer functionele en recycleerbare gecoate papier- en kartonmaterialen voor voedselverpakkingstoepassingen. Door middel van een marktonderzoek zullen commercieel gecoate papieren en kartonnen verpakkingsmaterialen gedurende het hele project vastgelegd worden. Er zal een methode ontwikkeld worden om de recycleerbaarheid van gecoat papier en karton te bepalen. Vervolgens zullen de recycleerbaarheid en functionaliteit (d.w.z. waterdampbarrière, afdichtbaarheid en vervormbaarheid) van commerciële verpakkingsmaterialen beoordeeld worden.

Daarnaast wordt een matchmaking event georganiseerd tussen voedingsbedrijven en de gecoate papier- en kartonverpakkingsindustrie. Op basis van dit evenement en de verpakkingskenmerken van de gecoate verpakkingsmaterialen zullen generieke casestudy's gedefinieerd worden voor verder onderzoek. Voor deze generieke case studies zal in eerste instantie een houdbaarheidssimulatietool gebruikt worden waarna gemeenschappelijke houdbaarheidsstudies uitgevoerd zullen worden.

Ten slotte zullen in-company validatiestudies opgezet worden. De vooronderzoeksaanpak staat nog open voor wijzigingen door de industriële adviesraad.

Dit project past in de visie van de roadmap "Food packaging of the future", die een van de drie kernthema's 'circulair verpakken' behandelt.

Repac

Doelgroep

Tot de doelgroep van REPAC² behoren de voedingsindustrie, de producenten en verwerkers van gecoate papieren en kartonnen verpakkingen en recyclagebedrijven. Om de industriële relevantie van dit project te vergroten, is een sterke interactie met de doelgroep vereist. Daarom zijn we actief op zoek naar ondernemingen in deze waardeketen. Geïnteresseerd? Contacteer ons en dan kunnen we u het Reglement van Orde bezorgen.