Projecten

OVAM studie

Pack4Food op zoek naar opportuniteiten om éénmalige voedselverpakkingen te verminderen

Jasmin sessler 5 Wfttm2 Cje I unsplash

In januari 2023 is Pack4Food in opdracht van de OVAM gestart met een studie naar opportuniteiten om éénmalige verpakkingen voor voedselproducten te verminderen met focus op verse groenten & fruit en brood. Hierbij wordt een overzicht gegeven van voedselproducten waarvoor er potentieel is om éénmalige verpakkingen te elimineren en daar waar dit niet mogelijk is, te vervangen door een alternatieve of herbruikbare verpakkingsmethode.

Hét momentum voor alternatieve (verpakkings-)concepten

Vanuit Europa zijn recent een aantal wetgevingen van kracht, of in vergaand stadium om gepubliceerd te worden, specifiek rond verpakkingen en het verduurzamen ervan. Hiervan zijn de Single Use Plastics Directive (gepubliceerd in 2019) en de herziening van de Packaging & Packaging Waste Regulation(draft gepubliceerd eind 2022) twee belangrijke initiatieven met grote gevolgen voor verschillende stakeholders in de voedselverpakkingsketen. Enerzijds moeten voor een aantal producten alternatieven gedefinieerd worden voor plastic verpakkingen en anderzijds wordt nog meer nadruk gelegd op recycleerbare verpakkingen, verpakkingen met gerecycleerde inhoud én op herbruikbare verpakkingen. De diverse stakeholders in de voedselverpakkingsketen zijn zich dan ook volop bewust van de verschillende aanpassingen die nodig zijn binnen de verpakkingsketen. De toenemende druk vanuit zowel consumentenorganisaties als wetgeving zal deze wil om te veranderen alleen nog maar versterken. Door de technische haalbaarheid van alternatieve verpakkingsconcepten (incl. het weglaten van verpakkingen, het gebruik van herbruikbare verpakkingen) in kaart te brengen voor een scala aan voedselproducten, is deze studie dan ook de ideale katalysator om zoveel mogelijk stakeholders te betrekken in dit veranderingsproces.

Binnen verschillende taken in deze studie staat overleg gepland met de stakeholders in de voedselverpakkingsketen, inclusief de retail. Binnen deze sector zijn momenteel een aantal evoluties gaande enerzijds op vlak van verpakkingsoptimalisatie (bv. naar 100% recycleerbare verpakkingen in de winkelrekken) en anderzijds op vlak van herbruikbare verpakkingen. Dit laatste komt vooral tot uiting bij de verpakkingsvrije winkels.

Aan de hand van interactieve co-creatie sessies zal worden gepeild naar de impact op stakeholders, de haalbaarheid van het elimineren van éénmalige verpakkingen en implementeren van alternatieve oplossingen voor deze voedselproducten.

Belang: Deze studie zal gebruikt worden als basis voor beleidsaanbevelingen inzake verpakkingen van verse groenten, fruit en broodwaren en heeft daarmee impact op alle stakeholders doorheen de hele keten van voedings- en verpakkingsproducenten alsook retailers en producenten van herbruikbare verpakkingssystemen enz.

Duurtijd studie: 1 januari – 30 juni 2023

Project afgelopen

De rapportage van de resultaten kunnen jullie vanaf heden hier gratis downloaden.