Projecten

Value4Pack

Investeringsmogelijkheden om een veerkrachtige Europese voedselverpakkingswaardeketen te bereiken

V4 P
I3 project

Veerkrachtige Europese voedselverpakkingswaardeketen

Verpakkingen spelen een cruciale rol in de voedselvoorzieningsketen, omdat het een essentieel element is om de uitdagingen van duurzame voedselconsumptie aan te pakken. Voedselverpakkingen kunnen voedselverspilling verminderen door de kwaliteit en veiligheid van voedselproducten gedurende de gewenste houdbaarheidsperiode te beschermen en te behouden.

De EU Green Deal stelt belangrijke doelen voorop om de duurzame transitie van de waardeketen van voedselverpakkingen verder te bevorderen, waaronder:

• Ervoor zorgen dat alle verpakkingen op de EU-markt tegen 2030 op een economisch haalbare manier herbruikbaar of recycleerbaar zijn;

• Het definiëren van maatregelen om verpakkingsafval te verminderen;

• Het bevorderen van de integratie van gerecycleerde inhoud in verpakkingsmaterialen.

Hoewel de voorgestelde Europese doelstellingen en maatregelen nog ter discussie staan, is de focus duidelijk. De Europese waardeketen voor voedselverpakkingen moet overstappen naar een veerkrachtige circulaire economie, gericht op preventie, vermindering, recyclage en hergebruik van voedselverpakkingsmaterialen. Om deze transitie te verwezenlijken zijn investeringen en samenwerkingsinspanningen tussen industriële belanghebbenden, vooral tussen kleine en middelgrote ondernemingen, essentieel!

Doel
Value4Pack heeft als doel de interregionale samenwerking te versterken, innovatie te ondersteunen en de kloof tussen verschillende belanghebbenden te overbruggen door een inclusief ecosysteem te creëren en gerichte hulp te bieden, om de innovatie- en investeringscapaciteit in de Europese waardeketen voor voedselverpakkingen te vergroten. Value4Pack is een Interregionaal Innovatie Investerings (I3) project, voortkomend uit het Europese S3 Partnership Food Packaging.

Collaboration is key
Door interregionale samenwerking te faciliteren, zal Value4Pack de capaciteit vergroten voor bedrijven in de voedselverpakkingswaardeketen om deel te nemen aan interregionale innovatieprojecten en initiatieven, nieuwe zakelijke ideeën te ontwikkelen, en concrete interregionale innovatie-investeringen te doen voor oplossingen die aan hun behoeften voldoen.

Kernactiviteiten
Om dit doel te bereiken, werden volgende kernactiviteiten opgenomen in Value4Pack:

  • Verbinden en afstemmen van de actoren van de Europese voedselverpakkingswaardeketen om de visie rond voedselverpakking te harmoniseren. Bewustwording creëren onder stakeholders over elkaars noden en deze noden vertalen naar uitdagingen voor hun industrie.
  • Uitvoeren van een interregionale waardeketenanalyse om enerzijds de innovatiehiaten in de gehele voedselverpakkingswaardeketen en anderzijds de voedselverpakkingsinnovatoren te identificeren. Het faciliteren van uitwisseling over voedselverpakkingsinnovaties, kennis en best practices tussen regio's via matchmaking- en netwerkevenementen om deze innovatiehiaten weg te werken, vooral in minder ontwikkelde regio's.
  • Ontwikkeling van regionale stappenplannen die korte-, middellange- en langetermijntrajecten aangeven voor innovatie en investeringen in de voedselverpakkingswaardeketen.
  • Ondersteunen van regionale stakeholders, met name KMO’s, en het faciliteren van verdere uitwerking van interregionale investeringsprojecten via interregionale (i) matchmaking en uitwisseling van kennis, (ii) workshops en trainingen voor stakeholders, (iii) studiebezoeken aan innovatieve bedrijven, investeringspilots, onderzoeks- en technologieorganisaties (RTO's), enzovoort.
  • Ontwikkeling van een gezamenlijk actieplan voor interregionale investeringen in de voedselverpakkingswaardeketen, waarbij stakeholders (met name KMO’s) worden betrokken.

Bovendien zal Value4Pack, door middel van zijn bottom-up benadering, ook regionale autoriteiten ondersteunen in het concretiseren van de S3-prioriteiten die verband houden met voedselverpakking, zodat gerichte beleidsinterventies op lange termijn genomen kunnen worden.

Partners/regio's

Consortium Value4 Pack
V4 P pentahelix
Disclaimer

Gefinancierd door de Europese Unie. De weergegeven standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of EISMEA. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden .

EU emblem