Projecten

Value4Pack

Investeringsmogelijkheden om een veerkrachtige Europese voedselverpakkingswaardeketen te bereiken

V4 P
I3 project

Veerkrachtige Europese voedselverpakkingswaardeketen

Value4Pack is een Interregionaal Innovatie-Investeringsproject (I3), ontstaan uit het Europese S3 Partnershap Voedselverpakkingen.

Om de huidige (en toekomstige) Europese doelstellingen tegen 2030 te bereiken, hebben industriële stakeholders, met name KMO's, een sterke behoefte aan innovatie en investeringen doorheen de gehele voedselverpakkingswaardeketen, waarbij interregionale samenwerking tussen verschillende sectoren essentieel is.

Doel
Value4Pack heeft als doel innovatie- en investeringscapaciteit te bevorderen in de Europese voedselverpakkingswaardeketen door het opzetten van een veerkrachtig interregionaal ecosysteem tussen haar relevante penta-helix actoren (d.w.z. industriële stakeholders - onderzoeksinstellingen - investeerders - regionale autoriteiten - consumenten en NGO's).

Collaboration is key
Door interregionale samenwerking te faciliteren, zal Value4Pack de capaciteit vergroten voor bedrijven in de voedselverpakkingswaardeketen om deel te nemen aan interregionale innovatieprojecten en initiatieven, nieuwe zakelijke ideeën te ontwikkelen, en concrete interregionale innovatie-investeringen te doen voor oplossingen die aan hun behoeften voldoen.

Kernactiviteiten
Om dit doel te bereiken, werden volgende kernactiviteiten opgenomen in Value4Pack:

  • Verbinden en afstemmen van de actoren van de Europese voedselverpakkingswaardeketen om de visie rond voedselverpakking te harmoniseren. Bewustwording creëren onder stakeholders over elkaars noden en deze noden vertalen naar uitdagingen voor hun industrie.
  • Uitvoeren van een interregionale waardeketenanalyse om enerzijds de innovatiehiaten in de gehele voedselverpakkingswaardeketen en anderzijds de voedselverpakkingsinnovatoren te identificeren. Het faciliteren van uitwisseling over voedselverpakkingsinnovaties, kennis en best practices tussen regio's via matchmaking- en netwerkevenementen om deze innovatiehiaten weg te werken, vooral in minder ontwikkelde regio's.
  • Ontwikkeling van regionale stappenplannen die korte-, middellange- en langetermijntrajecten aangeven voor innovatie en investeringen in de voedselverpakkingswaardeketen.
  • Ondersteunen van regionale stakeholders, met name KMO’s, en het faciliteren van verdere uitwerking van interregionale investeringsprojecten via interregionale (i) matchmaking en uitwisseling van kennis, (ii) workshops en trainingen voor stakeholders, (iii) studiebezoeken aan innovatieve bedrijven, investeringspilots, onderzoeks- en technologieorganisaties (RTO's), enzovoort.
  • Ontwikkeling van een gezamenlijk actieplan voor interregionale investeringen in de voedselverpakkingswaardeketen, waarbij stakeholders (met name KMO’s) worden betrokken.

Bovendien zal Value4Pack, door middel van zijn bottom-up benadering, ook regionale autoriteiten ondersteunen in het concretiseren van de S3-prioriteiten die verband houden met voedselverpakking, zodat gerichte beleidsinterventies op lange termijn genomen kunnen worden.

Partners/regio's

V4 P partners
V4 P pentahelix