Projecten

PROMIPOL

Nieuwe microbiële, op eiwitten gebaseerde polymeren geproduceerd uit CO2 of CO-derivaten.

PROMIPOL dark background

Over het project:

PROMIPOL is een interdisciplinair onderzoeksproject dat duurzame nieuwe biopolymeren ontwikkelt. Chemische bouwstenen afgeleid van CO2, zoals ethanol en methanol, worden door micro-organismen omgezet in eiwitten en polyhydroxyalkanoaten (PHA). De verkregen bioplastics komen in aanmerking voor diverse toepassingen, waaronder voedselverpakkingen. De consortiumpartners combineren hun expertise om microben en processen te selecteren en te optimaliseren om de hoeveelheden en kwaliteiten van eiwitten en PHA te verfijnen, te extraheren en verder te verwerken tot bruikbare kunststoffen, waarbij hun eigenschappen in elke stap worden beoordeeld, inclusief het identificeren van potentiële markten voor deze innovatieve polymeren. . Dit bio-economieproject, gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), heeft tot doel een waardeketen voor koolstofafvang en -gebruik tot stand te brengen met een lage impact op het milieu.

Het PROMIPOL-onderzoeksproject wordt mogelijk gemaakt door CAPTURE, een platform dat een belangrijke bijdrage levert aan de circulaire economie door radicale technologische innovaties te versnellen via samenwerking tussen multidisciplinaire belanghebbenden, steeds met een duidelijke focus op valorisatie. Concreet willen we in het PROMIPOL-project de productie van biobased verpakkingsmaterialen uit CO2 beoordelen.

Onze partners:

Partners