Projecten

Europees S3-partnerschap voor voedselverpakking

Toegang tot nieuwe duurzame en slimme verpakkingstechnologieën en andere innovaties via samenwerking op Europees niveau

Slide1
Slide1

Context

De principes van een circulaire economie worden sterk gepromoot door de Europese Commissie als een allesomvattende oplossing om de ecologische voetafdruk van verpakkingen te verminderen.

In de Europese Plastic Strategie zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd om de problemen en uitdagingen van verpakkingen in hun gehele waardeketen aan te pakken, rekening houdend met de volledige levenscyclus. Zo moet bijvoorbeeld tegen 2030 70% van al het verpakkingsafval worden gerecycleerd (EU-richtlijn 2018/852)). In 2018 varieerden de recyclagepercentages van plastic verpakkingsafval in Europa tussen de 26% en 52%. Bijgevolg zijn nog heel veel stappen nodig om deze Europese doelstellingen op tijd te behalen.

Hoewel het concept van circulaire voedselverpakking is overgenomen door beleids- en industriële initiatieven op Europees en nationaal niveau, blijft de uitvoering beperkt. Eén van de redenen hiervoor is de belangrijke vereiste tot nauwe samenwerking tussen verschillende schakels in de volledige waardeketen. Om de implementatiebarrières van duurzame voedselverpakking te overwinnen, zijn bijgevolg gezamenlijke inspanningen via nauwe samenwerking nodig.

Doelstellingen

Het doel van het Europese S3 partnerschap voor voedselverpakking is het tot stand brengen van een Europese samenwerking tussen (i) clusters, (ii) industriële stakeholders in de hele voedselverpakkingswaardeketen (zoals voedings- en verpakkingsbedrijven, verpakkingsmachineleveranciers, detailhandel, sorteer- en recyclagebedrijven, en anderen), (iii) onderzoeksinstellingen en technologiecentra, (iv) consumentenorganisaties, en (v) overheidsinstellingen. Deze samenwerking zal de barrières verlagen voor de agrovoedings- en verpakkingsindustrie om toegang te krijgen tot nieuwe duurzame en slimme verpakkingstechnologieën en andere innovaties . Dit zal de voedselverpakkingsindustrie ondersteunen om nieuwe waardeketens op te bouwen en zo de Europese overgang naar duurzame en slimme voedselverpakking te vergemakkelijken en te versnellen.

Dit partnerschap is uniek in Europa door het opzetten van een sterk intersectoraal netwerk tussen de quadruple helix-actoren in de Europese voedselverpakkingswaardeketen.

Website: S3 Food Packaging (europa.eu)

Contact: angelique.vandemoortele@pack4food.be