Projecten

FoodPackLab2

Deep Tech-verpakkingspartnerschappen voor voedselinnovatie en -zekerheid

Samenwerking
Gefinancierd door het COSME-programma van de Europese Commissie

Innovatie in voedselzekerheid - Internationalisering Ondersteuning voor Europese MKB's in India en Zuid-Afrika

Cluster Go International (COS–CLUSINT-2019-3-01), vloeit voort uit een strategisch consortium van FoodPackLab-onderdeel 1.

Het FoodPackLab 2 project (FPL2) is gericht op het bevorderen van grens- en sectoroverschrijdende samenwerkingen tussen clusters en bedrijfsnetwerken in het strategische gebied van slimme voedselketens. Het verbindt clusters uit vier verschillende sectoren (landbouw, voedselverwerking, verpakking en deep tech) en 5 Europese landen (België, Denemarken, Frankrijk, Italië en Spanje) om Europese kmo's te helpen toegang te krijgen tot nieuwe wereldwijde waardeketens en hun positie als wereldleiders op het gebied van innovatie in deze industrieën te bestendigen.

De samenwerking tussen disruptieve technologieën (deep tech en slimme verpakkingen) en traditionele sectoren (landbouw en voeding) in het kader van FoodPackLab 2.0, leidt tot de ontwikkeling van verder geevalueerde, opkomende industrieën – de bestaande voedingssector wordt getransformeerd tot een nieuwe waardeketen, gebaseerd op 4.0 oplossingen van sleuteltechnologieën (fotonica, nanotechnologieën als onderdeel van deep tech; geavanceerde materialen en biotechnologie als onderdeel van verpakkingsoplossingen). Het gebruikt een van de meest ontwrichtende nieuwe technologieën (deep tech) om uitdagingen in een van de meest strategische sectoren (voedingsindustrie) aan te gaan. Het gaat niet alleen om nieuwe technologie voor Europese economische ontwikkeling. Het gaat om het veiligstellen van de toekomst met duurzame en verantwoorde industrieën.

Het FoodPackLab 2-raamwerk voor grens- en sectoroverschrijdende samenwerking, geïnitieerd met FoodPackLab, zal verder worden ontwikkeld door de organisatie van FPL 2-webinarreeksen, fact-finding-missies, internationaliseringsmissies voor Europese MKB-bedrijven naar India en Zuid-Afrika en vervolgactiviteiten. Dit zal resulteren in nieuwe zakelijke projecten tussen KMO's die de projectactiviteiten kunnen gebruiken, evenals nieuwe samenwerkingen tussen het FLP2 partnerschap en internationale actoren. Het partnerschap zal ook een exitstrategie uitwerken om de duurzaamheid van de projectresultaten en de continuïteit van het werk na het einde van het project te waarborgen.

Dit project is reeds afgerond, maar het consortium blijft verder bestaan.

FPLII partners

Projectgerelateerd event FoodPackLab2

Network