Projecten

VISION2REUSE

Toepasbaarheid van SMART cameratechnologieën voor de kwaliteitscontrole van herbruikbare verpakkingen

Smart Camera

Achtergrondinformatie Vision2Reuse Project

Herbruikbare verpakkingen zijn een belangrijke pijler in de strategie naar meer circulaire verpakkingen zowel op Europees als op Vlaams niveau. Binnen Europa wordt gesteld dat tegen 2030 alle verpakkingen recycleerbaar of herbruikbaar moeten zijn. Fevia heeft deze doelstelling scherper gesteld met deadline tegen 2025. Om het gebruik van herbruikbare verpakkingen te stimuleren, moeten nog veel onderzoeks- en implementatievragen worden beantwoord, zoals bv. accurate en geautomatiseerde detectiemethodes voor defecten en/of contaminatie. Dit is uiteraard van groot belang om de veiligheid van de consument alsook de economische haalbaarheid van het bedrijfsmodel te kunnen garanderen.

Doelstelling

In het project VISION2REUSE werd de toepasbaarheid van diverse smart camera’s voor de automatische kwaliteitscontrole (bv. detectie van krassen, scheuren, contaminatie) van herbruikbare voedselverpakkingen gedemonstreerd. Hierbij werd aan de hand van verschillende cameratechnologieën (bv. kleuren-, diepte- en hyperspectrale camera’s) en state-of-the-art machine learning op een accurate en snelle manier geëvalueerd of het verpakkingsmateriaal nog geschikt is voor een nieuwe herbruikcyclus of verwerkt moet worden in een specifieke end-of-life stroom (bv. recyclage). Anderzijds werd ook de contaminatiegraad geëvalueerd, wat directe input is voor de behandeling van het verpakkingsmateriaal alvorens het weer kan ingezet worden (bv. type wasproces). Tenslotte werd de invloed van het wasproces op de integriteit en contaminatie van de verpakking nagegaan. Concreet werden vijf cases gedemonstreerd:

 • Onderscheiden van verschillend verpakkingsmateriaal zodat het wasproces aangepast kan worden
 • Detectie van resterende waterdruppels aan de hand van een hyperspectrale camera
 • Detectie van beschadigingen aan verpakkingen via RGB-camera
 • Detectie van schimmelgroei via RGB-camera
 • Her-trainen van de algoritmes bij het aanleveren van nieuwe verpakkingsmaterialen
Logos V2 R
Figuur Vision2 Reuse

Doelgroep

In dit project werden vier sectoren beschouwd die een groot potentieel bevatten voor het implementeren van herbruikbare verpakkingen, waardoor de impact van dit project een brede dimensie heeft met mogelijkheid tot spill over van deze technologie naar niet-voedingssectoren.

 • B2B drank- & voedingsverpakkingen (bv. kunststofvaten, kratten,…)
 • Retail (bv. herbruikbare consument verpakkingen)
 • Food services (bv. catering)
 • E-commerce

Concrete doelstellingen binnen het project

 • Bewustmaking van de doelgroep over de mogelijkheden van diverse cameratechnologieën voor het automatisch analyseren van verpakkingen in functie van beschadigingen, contaminaties, ...
 • Organiseren van matchmaking en ondersteunen van het opstarten van co-creatie trajecten tussen stakeholders van de doelgroep om zo te resulteren in een innovatief ecosysteem.
 • Demonstratieproeven binnen de vier sectoren van de doelgroep van VISION2REUSE
 • Opstellen van Best Practice Guide rond kwaliteitscontrole van herbruikbare verpakkingen inclusief Design4Reuse-guidelines.
 • Het projectconsortium zal inzetten op sensibilisering, demonstratie en ambieert op middellange termijn co-creatie innovatietrajecten tussen producenten van herbruikbare verpakkingen, technologie bedrijven en voedingsbedrijven. Op langere termijn zullen de projectresultaten bedrijven een geautomatiseerd controlesysteem aanbieden dat economisch haalbaar is om herbruikbaarheid van verpakkingen te beoordelen.

Project consortium

Het project consortium combineert een breed netwerk aan doelgroepbedrijven (Flanders’ FOOD & Pack4Food) met de expertise rond smart cameratechnologieën (Imec). Het samenbrengen van de contacten van Imec binnen technologiebedrijven met de contacten binnen de doelgroepbedrijven creëert alle mogelijkheden om een innovatief ecosysteem op te richten voor de automatische kwaliteitsmonitoring van herbruikbare verpakkingen.
Het project kwam tot stand met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Projectresultaten

Na afloop van het project is een Vision2Reuse praktijkgids gratis beschikbaar gesteld door de projectpartners met o.a.:

 • Kosten en afwegingen van slimme camerasystemen
 • Design4reuse richtlijnen
 • Andere nodige ontwikkelingen in de gehele (internationale) waardeketen

Praktijkgids

Na twee jaar is het VISION2REUSE-project succesvol voltooid. Het onderzoek richtte zich op het beoordelen van de praktische toepassing van intelligente camera's voor de kwaliteitscontrole van herbruikbare verpakkingen. Pack4Food, Flanders’ FOOD en Imec bundelden hun krachten in dit innovatief project om waardevolle inzichten te verschaffen aan bedrijven. De realisatie van dit project werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van €324.422 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit document is in het Engels en beschikbaar via onderstaande knop.

Toekomst

Ondanks de nog vele logistieke uitdagingen bij het gebruik van herbruikbare verpakkingen, zet VISION2REUSE een belangrijke stap met slimme camerasystemen als een mogelijke oplossing. Dit onderzoek toont ook de nood aan naar verdere onderzoek zoals de optimalisatie van herbruikbaar verpakkingsdesign (zowel naar vorm als materialen) alsook van technologieën voor o.a. integratie in wasstraten en efficiënte kwaliteitscontroles op herbruikbare verpakkingen.

Financiële bijdrage deelname aan adviescomité Vision2Reuse - Sponsoring door bedrijven

Grootte bedrijf (aantal werknemers)Jaarlijkse bijdrage (excl. BTW)
0 - 50
€500
50 - 250
€1.000
> 250
€2.500

Contactgegevens

PartnerContactpersoonEmail adres
Pack4Food
Hedwige Verherbrugghen
hedwige.verherbrugghen@pack4food.be
Flanders' FOOD
Michèle Kint
michele.kint@flandersfood.com
imec
Kris van de Voorde
Kris.VandeVoorde@imec.be

Geïnteresseerd of ideeën voor vervolgprojecten? Pack4Food staat klaar om bedrijven te ondersteunen bij het realiseren van hun verpakking gerelateerde ideeën, van concept tot implementatie. Contacteer hedwige.verherbrugghen@pack4food.be. Eigen innovatieve ideeën voor een bedrijfsspecifiek project? Contacteer info@pack4food.be

Vision2Reuse Partners doorheen de hele waardeketen

Dit project past in de visie van de Roadmap "Food Packaging of the Future", die verschillende van de kernthema’s behandelt nl. duurzame verpakkingen, verpakkingen en digitalisatie alsook verpakkingen en logistieke processen.

Picture1