Handen verpakkingen

Kick-off TACTIC project

Zowel op Europees als nationaal niveau streven we steeds meer naar een circulaire economie. Fevia stelt onder andere dat alle Belgische voedselverpakkingen herbruikbaar, recycleerbaar of biodegradeerbaar moeten zijn tegen 2025. De komende jaren zullen duurzame verpakkingen dan ook een steeds prominentere rol opeisen in de voedingsindustrie. Maar hoe kies je de meest duurzame verpakking voor jouw product? En wat verstaat de consument onder een duurzame verpakking? In het project TACTIC gaan we op zoek naar deze antwoorden!

Begin dit jaar publiceerden we het artikel ‘De juiste koers naar duurzame voedselverpakkingen’. Hierin lees je dat we aangekomen zijn in een tijdperk waarin het duurzaam verpakken van voedsel een standaard wordt. Voedingsbedrijven worden daarbij langs alle kanten gestimuleerd om duurzame verpakkingen te gebruiken. Enerzijds trekt de wetgeving aan de mouw van voedselproducerende bedrijven. Zo gaf de EU in 2018 zijn lidstaten de opdracht om tegen 2030 70% van alle verpakkingen én 55% van alle kunststofverpakkingen te recycleren (Europese Plastics Strategy: EU Directive 2018/852). Recentelijk publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor de ‘Packaging and Packaging Waste Regulation’ met daarin nog ambitieuzere doelstellingen.

Langs de andere kant vindt de consument het ook steeds belangrijker dat voedselproducten in een duurzame verpakking aangeboden worden. Zo bleek uit een recent marktonderzoek (2021) van Why5Research in opdracht van Fevia dat één op drie Belgische consumenten producten met minder verpakking verkiest en dat 26% opteert voor duurzame verpakte voeding. Maar wat verstaat de consument onder ‘duurzame verpakking’?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden en verder in te zetten op de duurzaamheid van voedselverpakkingen, slaan Pack4Food en Flanders’ FOOD de handen in elkaar. Zo ging begin 2023 het cluster-COOCK project TACTIC van start. Een project waarin we de kennis omtrent de duurzaamheid van voedselverpakkingen gaan bundelen en vertalen op maat van bedrijven uit de voedings- en verpakkingsindustrie en retailers.

De juiste keuze van een duurzame verpakking?

De zoektocht naar duurzame verpakkingen maakt duidelijk dat dit een complex vraagstuk is waarvoor er geen ‘one size fits all’ antwoord is. In het project TACTIC zullen we daarom bedrijven ondersteunen bij het selecteren van geschikte tools die de duurzaamheid van voedselverpakkingen beoordelen. Zo zullen 10 beschikbare tools worden geëvalueerd op wetenschappelijke basis en op integriteit. De geschiktheid van de tools zullen getest worden via drie generieke cases. Hiervoor zullen, voor drie types levensmiddelen met een korte, middellange of lange houdbaarheid, telkens twee verschillende verpakkingsconcepten worden vergeleken.

Hoe communiceren over duurzame verpakkingen?

Een geschikte duurzame verpakking gekozen? Check! Nu enkel nog de consument overtuigen. Maar hoe doe je dat? Om daarbij te helpen zullen we in dit project geschikte communicatiestrategieën ontwikkelen en evalueren om consumenten bewust te maken van de werkelijke duurzaamheid van voedselverpakkingen. In eerste instantie zullen we hierbij peilen naar de perceptie van Vlaamse consumenten over duurzame verpakkingsclaims en eco-labels voor verpakking. Daarnaast willen we ook in gesprek gaan met de consument over wat ze verstaan onder duurzaamheid, rond welke aspecten er veel verwarring is én welke mogelijke oplossingen ze zelf zien. Deze kennis zal gebruikt worden om samen met experten effectieve communicatietools & -strategieën uit te werken en tenslotte te valideren aan de hand van een grootschalige consumentenbevraging.

Ben jij ook op zoek naar de juiste tactiek om een duurzame verpakking te kiezen? Wil je meer weten? Of wil je graag deelnemen aan de begeleidingsgroep? Kom dan zeker naar het open kick-off event van TACTIC op 21 maart.

TACTIC
Geschreven doorBrecht Van Der Hoeven