Projecten

INNIBEL

Innameschatting van nikkel via voeding voor de Belgische bevolking en onderzoek naar bronnen van nikkelcontaminatie

Nickel
FOD volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Het INNIBEL project (1 maart 2017 tot 28 februari 2019) had als doel om na te gaan in welke mate levensmiddelen aanwezig op de Belgische markt aanleiding geven tot blootstelling aan nikkel via de verschillende contaminatieroutes en zodoende een potentieel (chronisch en acuut) risico naar volksgezondheid vormen. Het project werd gefinancierd vanuit de FOD volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en uitgevoerd door drie verschillende UGent onderzoeksgroepen. Pack4Food trad op als onderaanneming voor het contact met de verpakkingsindustrie alsook met bedrijven die voedselcontactmaterialen op de markt brengen (industriële toepassingen en keukengerei).

Resultaten

Uit de resultaten bleek dat het nikkelgehalte sterk varieert per producttype, specifiek voor bieren werden 148 types geanalyseerd en nog 96 stalen uit grondstoffen, halffabrikaten en spoelvloeistoffen die gebruikt worden tijdens het productieproces. Slechts enkele bieren overschreden de drinkwater standaard voor nikkel. Er was geen correlatie met het alcohol percentage, noch met specifieke stappen in het productieproces en/of met het verpakkingsmateriaal. Daarnaast werd ook de specifieke vrijstelling van nikkel uit kookgerei onderzocht. Al deze stalen (28) overschreden de specifieke vrijstellingslimiet (100°C, 2h), waarbij de eerste vrijstellingsfase de hoogste vrijstelling gaf. Dit werd ook vastgesteld voor de elementen Cr en Fe. Tenslotte werden verschillende roestvrij stalen varianten onderzocht. De aanwezigheid van keukenzout in het simulant deed de specifieke vrijstelling toenemen, op enkele stalen na. Een contact van 10 dagen bij 40°C gaf een significant hogere vrijstelling in vergelijking met hogere temperatuur en kortere contacttijd. Dit verschil verdween bij de tweede en derde contactperiode.

Uit de blootstellingstudie bleek dat kinderen een hoger blootstellingsrisico lopen (chronisch of acuut). Groenten, ontbijtgranen en chocopasta’s kunnen leiden tot hoge dagelijkse nikkelinname in alle onderzochte leeftijdsgroepen. Deze nikkelinname van de populatie verhoogt door nikkelvrijstelling vanuit voedselcontactmaterialen mee te nemen, met een grote variatie tussen de materialen.

Wilt u meer weten over dit project?