Elena rabkina B9 V Fr YJC Iz Q unsplash

Resultaten OVAM studie beschikbaar

"Opportuniteiten om éénmalige voedselverpakkingen te verminderen"

In het kader van de Green Deal Anders Verpakt, voerde Pack4Food in opdracht van OVAM een haalbaarheidsstudie om na te gaan waar eenmalige verpakkingen voor onbewerkte verse groenten, fruit en broodwaren konden worden weggelaten of waar nog nodig, vervangen kunnen worden door een duurzaam alternatief.

De rapportage van de resultaten kunnen jullie vanaf heden hier gratis downloaden.

Geschreven doorMona De Smul