Food Packaging Forum workshop 2016

Op 25 oktober organiseerde de Zwitserse Food Packaging Forum Foundation een workshop in verband met wetgeving omtrent food contact materials, en hun plaats in een circulaire economie. Meer dan 80 deelnemers vanuit retail, voedings- en verpakkingsindustrie, NGO’s e.a. waren aanwezig, waaronder ook Pack4Food.

Food Packaging Forum is een organisatie die onafhankelijke, maar vooral toegankelijke en begrijpbare informatie in verband met food contact materials (FCM), uiteraard stevig in wetenschap gegrond, wil communiceren naar alle mogelijke betrokken partijen. Hun belangrijkste focus ligt op migratie van chemicaliën vanuit FCM naar de voeding, en het gezondheidseffect van chronische blootstelling aan lage dosissen van specifieke componenten en mengsels daarvan.

Aanleiding tot het organiseren van dit evenement was de publicatie van een rapport vanuit het Europees Parlement omtrent de implementatie van (EC) 1935/2004 of de ‘Food Contact Materials Regulation’. Een belangrijke conclusie van dit rapport is dat het feit dat de wetgeving zich beperkt tot 4 materialen (plastic en gerecycleerde plastics, keramiek, geregenereerd cellullose en actieve en intelligente materialen) en er geen geharmoniseerde regels zijn voor bijv. papier en karton, metaal, glas en coatings, een probleem voor de consument en het functioneren van de interne markt kan betekenen.

De workshop werd opgedeeld in 2 sessies: ’s morgens namen enkele sprekers uit industrie en onderzoeksinstellingen het woord omtrent wetgeving, migratie, toxiciteit van bisphenol A en substitutie van problematische componenten in FCM. Hierbij werd herhaaldelijk het belang van dialoog tussen voedings- en verpakkingsproducent aangehaald, om verpakking optimaal af te stemmen op het verpakte product om zo controverse te vermijden.

In de namiddag boden verschillende sprekers hun perspectieven omtrent FCM in het kader van het recente EU actieplan voor een circulaire economie vanuit het standpunt van onder andere de consument, bedrijven, NGO’s en recyclers. Ten slotte stond het podium open voor de sprekers om een debat aan te gaan omtrent uitdagingen en mogelijkheden voor FCM’s (voornamelijk plastic en gerecycleerd plastic) in een circulaire economie, aangevuld met commentaren vanuit het publiek van vertegenwoordigers uit de glas-, metaal-, papier- en flexiblesindustrie.

Er werd afgesloten op de positieve noot dat het feit dat alle met FCM betrokken partijen samenzitten op evenementen als deze al een eerste stap in de goeie richting is, en dat we reeds over voldoende wetenschappelijke kennis beschikken om de juiste innovatie op te zetten die ons naar een duurzame toekomst kan leiden.


Keer terug