Opleiding Minerale oliën in voeding: een migratieprobleem?

Inhoudstafel

 • Kadering: Waarom zijn minerale oliën zo’n hot topic?
 • Wat zijn minerale oliën en hoe komen ze in onze voeding terecht?
 • Waarom wordt vooral naar (gerecycleerde) verpakking gekeken?
 • Welke levensmiddelen lopen een groter risico?
 • Welke strategieën kunnen we gebruiken tegen contaminatie met minerale oliën?
 • Zijn er commerciële oplossingen beschikbaar, en in hoeverre zijn die efficiënt?
 • Huidig onderzoek: functionele barrières in onderzoeksproject OptiBarrier

Praktisch

De opleiding wordt gegeven door dr.ir. An Vermeulen en prof. dr. ir. Bruno De Meulenaer.

De opleiding duurt van 9u tot 13u. Broodjes zullen voorzien worden.

De opleiding gaat door op de campus Bio-Ingenieurswetenschappen, Coupure Links 653, 9000 Gent.

Deelnamekost bedraagt €300 voor Pack4Food-leden en €450 voor niet-leden, beide exclusief BTW. Inschrijvingen kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 10 werkdagen voor de opleidingen. Daarna wordt het volledige bedrag aangerekend.

Na de opleiding

 • weet je wat minerale oliën zijn
 • kan je een inschatting maken van het risico van contaminatie van minerale oliën
 • kan je een gefundeerde beslissing maken om gerecycleerd karton als verpakkingsmateriaal te gebruiken
 • kan je verschillende oplossingsmogelijkheden tegenover mekaar afwegen
 • kan je een inschatting maken van een analyse van (mogelijk gecontamineerd) verpakkingsmateriaal
 • kan je de verschillende factoren die migratie van minerale oliën beïnvloeden, begrijpen en inschatten

Inschrijven

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier.


Keer terug